Back

Diplomataris

Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I. Volum III.

Gaspar FELIU - Josep M. SALRACH

Adquirir
IMPRIMIR

L’últim dels volums d’aquest monumental projecte d’edició arriba fins l’any 1075, amb un increïble total final 963 documents, però també incorpora altres documents de difícil datació o que s’havien extraviat dins dels fons alt medievals i pertanyien a èpoques més tardanes. L’arxiu comtal de Barcelona assoleix en aquesta obra la condició de font més important, no només de Catalunya, sinó de tota Europa, per a documentar l’Alta Edat Mitjana i el complicat món feudal que en derivà.

Nº Col·lecció: 20

Any de publicació: 1999

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat, Catalunya

Temàtica històrica: Diplomataris, Política i institucional

ISBN: 84-7935-661-8

Pàgines: 1662

Altres publicacions de Gaspar FELIU

Altres publicacions de Josep M. SALRACH