Back

Diplomataris

Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV. Volum I.

Ignasi J. BAIGES i JARDÍ - Gaspar FELIU - Josep M. SALRACH - Pere BENITO - Rafael CONDE - Víctor FARÍAS - Pere GALCERAN - Margot PONS - Núria SADURNÍ - Albert TORRA PÉREZ

Uns anys desprès de la publicació dels tres volums que recullen la col·lecció de pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borell a Ramon Berenguer I, s’editen ara els corresponents a l’època de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV.

Aquesta magnífica col·lecció tanca amb èxit l’ambiciós projecte d’edició dels pergamins d’època comtal conservats en la Secció Cancelleria de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, que fa uns anys iniciàren un grup de professors, investigadors i arxivers vinculats a diverses universitats i institucions arxivístiques de Catalunya.

Els 1.147 documents que es publiquen ara, no se cenyeixen estrictament a la cronologia dels governs dels comtes esmentats. Abracen en realitat una cronologia més àmplia, que va des d’aproximadament l’any 900 fins al període 1162-1167, ja que es van trobar un nombre no pas petit de pergamins mal datats en el moment de catalogar-los. Estaven classificats com de l’època de Ramon Berenguer II (1076-1082), Berenguer Ramon II (1076-1097), Ramon Berenguer III (1097-1130) o Ramon Berenguer IV (1130-1162), quan, de fet, no ho eren.

Aquest primer volum abasta els pergamins de l’any 900 a l’any 1092.

Nº Col·lecció: 48

Any de publicació: 2010

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Catalunya, Corona d'Aragó (antics regnes)

Temàtica històrica: Diplomataris, Feudalisme, Política i institucional

ISBN: 978-84-9779-959-1

Pàgines: 497

Altres publicacions d'Ignasi J. BAIGES i JARDÍ

Altres publicacions de Gaspar FELIU

Altres publicacions de Josep M. SALRACH

Altres publicacions de Pere BENITO

Altres publicacions de Rafael CONDE

Altres publicacions de Víctor FARÍAS

Altres publicacions de Pere GALCERAN

Altres publicacions de Margot PONS

Altres publicacions de Núria SADURNÍ

Altres publicacions d'Albert TORRA PÉREZ