Back

Diplomataris

Lletres reials a la ciutat de Girona (1293-1515). Volum I.

M. Josepa ARNALL I JUAN

Des del regnat de Jaume II fins a Ferran el Catòlic, però especialment abundants durant l’època del prolífic Pere el Cerimoniós, les lletres reials a la ciutat de Girona tenen la particularitat d’haver conservat el seu original a l’Arxiu Històric de la Ciutat, i no només la còpia en els registres de Cancelleria, fet que ha permès d’examinar-les en el seu estat originarl. Aquest primer volum recull les primeres 300 cartes, fins a l’any 1368, a banda d’un generós estudi històric, paleogràfic i diplomàtic de la mà de la malaguanyada doctora Arnall.

Nº Col·lecció: 22

Any de publicació: 2000

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII), Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Comarques de Girona

Temàtica històrica: Diplomataris, Municipalisme, Política i institucional

ISBN: 84-7935-783-5

Pàgines: 1022