Back

Diplomataris

Lletres reials a la ciutat de Girona (1517-1713). Volum IV.

M. Josepa ARNALL I JUAN - Anna GIRONELLA I DELGÀ

Continuació de la important tasca de publicació de les fonts municipals gironines que havia iniciat Josepa Arnall; Anna Gironella ha estat l’encarregada de completar i culminar aquesta edició.

L’espai de temps tractat en aquest volum i el següent abasta des de l’inici del regnat de Carles I fins a l’ocupació militar del país per part de Felip V, és a dir, hi compren tot el període de la casa d’Àustria, fins a arribar –amb el Decret de Nova Planta– i la fi del modus català de relació entre municipalitat i reialesa.

Nº Col·lecció: 31

Any de publicació: 2005

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Barcelona ciutat

Temàtica històrica: Diplomataris, Política i institucional

ISBN: 84-9779-288-2

Pàgines: 542