Back

Textos i Documents

Els testaments dels comtes de Barcelona i dels reis de la Corona d’Aragó. De Guifré Borrell a Joan II.

Antoni UDINA I ABELLÓ

Estudi i exhaustiva publicació de tots els testaments, execucions testamentàries, publicacions o adveracions sacramentals i codicils comtals i reials escrits des dels temps dels primers comtes del casal de Barcelona fins a Joan II . Són en total 55 documents entre els anys 911 i 1469, encapçalats per un comentari històric i jurídic faent a a la temàtica tractada, que inclou un estudi de les darreres voluntats dels comtes de Barcelona (911-1162) a càrrec de Frederic Udina i Martorell, pare de l’autor.

Nº Col·lecció: 33

Any de publicació: 2001

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV), Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Corona d'Aragó (antics regnes)

Temàtica històrica: Dret privat, Notariat, Política i institucional

ISBN: 84-7935-903-X

Pàgines: 424