Back

Textos i Documents

La successió testada a la Catalunya altomedieval.

Antoni UDINA I ABELLÓ

Estudi detallat de les formes testades utilitzades per les classes dominants catalanes a l’Alta Edat Mitjana, des del 840 al 1025. L’autor fa un repàs als antecedents, la tipologia documental, beneficiaris, béns deixats, disposicions i execucions testamentàries, amb un nodrit apèndix de 137 documents, que resulta una aportació significativa a la història del dret medieval català abans de veure’s sacsejat pels turbulents successos de la revolució feudal.

Nº Col·lecció: 5

Any de publicació: 1984

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Catalunya

Temàtica històrica: Dret privat, Família

ISBN: 84-398-2070-4

Pàgines: 360