Back

Acta Notariorum Cataloniae

El protocol de 1850 del notari de Reus Francesc Sostres i Solé i del seu connotari Magí Sostres i Torra, naturals de Calaf. Volum. II.

Isabel COMPANYS I FARRERONS

Segon i darrer volum de la transcripció del protocol de 1850 del notari de la ciutat de Reus Francesc Sostres. S’hi transcriuen 411 instruments que van des del 26 de desembre de 1849 al 24 de desembre de 1850, majoritàriament redactats en castellà, per bé que els testaments i els capítols matrimonials ho són en català.

Com hem comentat en el resum del primer volum, aquest protocol te especial valor per al coneixement de l’arrencada econòmica experimentada a la capital del Baix Camp, després de la Guerra del Francès i la primera guerra carlina, l’inicial procés d’industrialització de Reus i la represa del comerç, amb la creació de diverses societats mercantils, tot i el context social encara eminentment agrícola.

Nº Col·lecció: 20

Any de publicació: 2009

Període històric: Contemporani (segles XIX i XX)

Referència geogràfica: Comarques de Tarragona

Temàtica històrica: Agrària i rural, Dret privat, Industrial, Notariat

ISBN: 978-84-9779-880-8

Pàgines: 511