Back

Textos i Documents

Actes i resolucions. Sant Joan de les Abadesses en època moderna (1630-1859). Volum I

Joan FERRER I GODOY

La presència del monestir en època medieval i, a partir de 1593, de la col·legiata, persistirà al llarg dels segles en la vida civil de la vila de Sant Joan de les Abadesses. Aquest, precisament, ha estat un dels objectius d’aquest treball: comprovar i resseguir temporalment el nivell i la força del poder dels governants, tant els civils com els eclesiàstics, a la vila de Sant Joan. i també donar a conèixer uns documents, unes fonts històriques que són essencials per a l’estudi de les institucions de govern locals.

Nº Col·lecció: 48

Any de publicació: 2013

Període històric: Contemporani (segles XIX i XX), Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Comarques de Girona

Temàtica històrica: Dret públic, Monaquisme i ordes religioses, Municipalisme, Política i institucional

ISBN: 978-84-9975-422-2

Pàgines: 501