Back

Diplomataris

Diplomatari del monestir de Sant Joan de les Abadesses (995-1273).

Joan FERRER I GODOY

Edició de 444 documents relatius al cenobi conservats principalment a l’Arxiu de Sant Joan de les Abadesses, fundat el 887 per Guifré I el Pelós. Inicialment fou habitat per una comunitat femenina (fins el 1017) i després per canonges agustinians (1017-1098), per una comunitat mixta benedictina entre 1098 i 1114, i novament justiniana a partir de la darrera data fins a la supressió de la canònica el 1592.

L’abast cronològic va des de l’any 995 –els documents anteriors van ser publicats per F.Udina el 1951- fins a 1273, fi de l’abadiat de Dalmau de Minyana. A banda dels instruments pertanyents específicament a la comunitat –com ara butlles papals, concòrdies, capbreus, sentències, franqueses, vendes, compres, etc.- recull també contractes entre privats i testaments. Conté reproduccions dels documents, i índex d’antropònims i topònims.

Nº Col·lecció: 43

Any de publicació: 2009

Període històric: Alt medieval (segles VIII-XIII)

Referència geogràfica: Comarques de Girona

Temàtica històrica: Diplomataris, Monaquisme i ordes religioses

ISBN: 978-84-9779-789-4

Pàgines: 823