Back

Llibres de Privilegis

Llibre Verd de Manresa (1218-1902).

Marc TORRAS I SERRA

Adquirir
IMPRIMIR

Des de l’octubre de 1358, en què Pere el Cerimoniós donà permís perquè el consell de Manresa comencés la redacció d’aquest llibre de privilegis, fins a 1902, hi ha copiats en aquest volum 194 privilegis sencers i 2 de fragmentaris, essent especialment nombrosos els instruments d’època baix medieval. Tot plegat, constitueix un treball cabdal per donar a conèixer el funcionament del règim municipal manresà durant el predit període.

Nº Col·lecció: 5

Any de publicació: 1996

Període històric: Baix medieval (segles XIV i XV), Contemporani (segles XIX i XX), Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Comarques de Barcelona

Temàtica històrica: Llibres de privilegis, Municipalisme

ISBN: 84-7935-342-2

Pàgines: 680