Back

Acta Notariorum Cataloniae

El manual de 1700 de Jaume Esteve, notari de Perpinyà.

Joan PEYTAVÍ DEIXONA

Amb aquest estudi, la col.lecció amplia el ventall cronològic, pensada en principi per protocols medievals d’interès remarcable. Reflexa l”esperit d”una singular població a l’Antic Règim, la vila de Perpinyà al llindà del segle XVIII. A banda de copsar el devenir de la societat i l’economia perpinyaneses, és una font única per mostrar-nos el tractament de la llengua catalana sota la corona borbònica francesa.

A partir del 1700, Lluís XIV promulgava un edicte obligant a què la producció notarial de la Catalunya del Nord fos redactada exclusivament en francès. Això va significar l”eliminació de les dues llengües que els notaris catalans sempre havien usat, tant al Rosselló, el Conflent o a l’Alta Cerdanya, el llatí i el català.

Nº Col·lecció: 15

Any de publicació: 2004

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Catalunya Nord

Temàtica històrica: Notariat

ISBN: 84-9779-194-0

Pàgines: 695