Back

Inventaris d'Arxius Notarials de Catalunya

Catàleg del fons notarial del districte de Santa Coloma de Farners.

Josep M.T. GRAU I PUJOL

Adquirir
IMPRIMIR

Els protocols notarials del districte de Santa Coloma de Farners són repartits en una munió d’arxius del nostre país, si bé el seu gruix es troba a l’Arxiu Històric de Girona i a l’Arxiu Històric Comarcal de Santa Coloma de Farners. La seva importància és cabdal per a l’estudi de la Selva, perquè el districte de Santa Coloma comprenia totes les poblacions d’aquesta comarca llevat d’Amer. El catàleg inclou també algunes notaries foranes de l’Arxiu Comarcal de Santa Coloma.

Nº Col·lecció: 19

Any de publicació: 1995

Període històric: Contemporani (segles XIX i XX), Modern (segles XVI-XVIII), Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Comarques de Girona

Temàtica històrica: Dret privat, Inventaris, Notariat

ISBN: 84-7935-297-3

Pàgines: 410