Back

Inventaris d'Arxius Notarials de Catalunya

Catàleg de l’Arxiu Notarial de Sabadell.

Josefina MOLINERO

Adquirir
IMPRIMIR

Des de Francesc Ajac, de 1400, primer notari actualment conservat, fins a principis del segle XX, aquest catàleg esmenta tota la documentació de l’antiga escrivania i de les notaries actuals de Sabadell, però també s’esmenten certs protocols dipositats a Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Esparreguera, Ripollet, Sant Cugat del Vallès i Sant Esteve de Castellar.

Nº Col·lecció: 6

Any de publicació: 1984

Període històric: Contemporani (segles XIX i XX), Modern (segles XVI-XVIII), Baix medieval (segles XIV i XV)

Referència geogràfica: Comarques de Barcelona

Temàtica històrica: Dret privat, Inventaris, Notariat

ISBN: 84-86387-01-9

Pàgines: 64