Back

Inventaris d'Arxius Notarials de Catalunya

Catàleg de l’Arxiu Notarial de Sitges.

Vinyet PANYELLA

Adquirir
IMPRIMIR

La Fundació Noguera obre la seva sèrie dedicada a inventariar els arxius notarials catalans amb un petit volum dedicat a Sitges. Poques són les sèries que s’han conservat sobre la població més emblemàtica del Garraf, dispersades entre l’Arxiu Històric Municipal i l’Arxiu Parroquial de Sitges, l’Arxiu Capitular de Barcelona i l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, i concernents especialment a l’Edat Moderna. Nogensmenys, l’autor en fa exhaustiva publicació i acompanya aquesta de diversos índexs.

Any de publicació: 1981

Període històric: Modern (segles XVI-XVIII)

Referència geogràfica: Comarques de Barcelona

Temàtica històrica: Dret privat, Inventaris, Notariat

ISBN: 84-7935-000-8

Pàgines: 80