Mostra 21–40 de 40 resultats

Menú lateral
Ordenar per:

Diplomatari del Masdéu. Volum II.

Rodrigue TRETÓN

Diplomatari del Masdéu. Volum I.

Rodrigue TRETÓN

Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV. Volum I.

Ignasi J. BAIGES i JARDÍ - Gaspar FELIU - Josep M. SALRACH - Pere BENITO - Rafael CONDE - Víctor FARÍAS - Pere GALCERAN - Margot PONS - Núria SADURNÍ - Albert TORRA PÉREZ

El monestir benedictí de Sant Pau del Camp de Barcelona a través de la documentació de cancelleria reial de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (1287-1510)

Josefina MUTGÉ I VIVES

Municipis sota la senyoria dels creditors de censals. La gestió del deute públic a la baronia de La Llacuna (segle XV).

Jordi MORELLÓ BAGET

La formació de la Pobla de Santa Pau a redós del castell dels barons (1248-1331).

Quan els vescomtes de Barcelona eren. Història, crònica i documents d’una família catalana dels segles X,XI i XII.

José Enrique RUIZ-DOMÈNEC

El Cartulari de Xestalgar: memòria escrita d’un senyoriu valencià.

Manuel PASTOR I MADALENA

Senyoriu i municipi a la Catalunya Nova. Comandes de Miravet, d’Orta, d’Ascó i de Vilalba i baronies de Flix i d’Entença. Volum II.

Josep SERRANO I DAURA

Senyoriu i municipi a la Catalunya Nova. Comandes de Miravet, d’Orta, d’Ascó i de Vilalba i baronies de Flix i d’Entença. Volum I

Josep SERRANO I DAURA

La casa de Xèrica i la seva política en relació amb la monarquia de la Corona d’Aragó (segles XIII-XIV).

M. Mercè COSTA I PARETAS

Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (s. IX-XIV). Volum II.

Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (s. IX-XIV). Volum I.

El llibre de comptes com a font per a l’estudi d’un casal noble de mitjan segle XV. Primer llibre memorial començat per la senyora dona Sanxa Ximenis de Fox e de Cabrera e de Navalles.

Josep CANELA I FARRÉ - M. Àngels SERRA I TORRENT - Jordi ANDREU I DAUFÍ

El dret comú i Catalunya. II. Actes del IIn Simposi Internacional de 1991.

Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ED.)

La Baronia de la Conca d’Òdena.

María del Carmen ALVAREZ MÁRQUEZ

Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Volum III.

Josep M. PONS I GURI

L’Arxiu antic de Santa Anna de Barcelona del 942 al 1200. Volum III.

Jesús ALTURO I PERUCHO

L’Arxiu antic de Santa Anna de Barcelona del 942 al 1200. Volum II.

Jesús ALTURO I PERUCHO

L’Arxiu antic de Santa Anna de Barcelona del 942 al 1200. Volum I.

Jesús ALTURO I PERUCHO