Mostra 21–40 de 68 resultats

Menú lateral
Ordenar per:

Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV. Volum I.

Ignasi J. BAIGES - Gaspar FELIU - Josep M. SALRACH - Pere BENITO - Rafael CONDE - Víctor FARÍAS - Pere GALCERAN - Margot PONS - Núria SADURNÍ - Albert TORRA PÉREZ

Diplomatari del monestir de Sant Pere de la Portella.

Jordi BOLÒS

El Cartoral de Rúbriques Vermelles de Pere de Rocabertí, bisbe de Girona (1318-1324).

Josep M. MARQUÈS I PLANAGUMÀ

Col·lecció diplomàtica de Sant Pere de Casserres. Volum II.

Irene LLOP (ed.)

Col·lecció diplomàtica de Sant Pere de Casserres. Volum I.

Irene LLOP (ed.)

Diplomatari del monestir de Sant Joan de les Abadesses (995-1273).

Joan FERRER I GODOY

Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X- XV).

Jordi BOLÒS

Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona, segle XI. Volum IV.

Carme BATLLE I GALLART - Josep BAUCELLS I REIG - Àngel FÀBREGA I GRAU - Josep HERNANDO I DELGADO - Manuel RIU I RIU

Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona, segle XI. Volum III.

Carme BATLLE I GALLART - Josep BAUCELLS I REIG - Àngel FÀBREGA I GRAU - Josep HERNANDO I DELGADO - Manuel RIU I RIU

Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona, segle XI. Volum I.

Carme BATLLE I GALLART - Josep BAUCELLS I REIG - Àngel FÀBREGA I GRAU - Josep HERNANDO I DELGADO - Manuel RIU I RIU

Diplomatari del monestir de Santa Maria de Santes Creus (975-1225). Volum I.

Joan PAPELL I TARDIU

Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament de Girona (1144-1862). Volum III.

ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA

Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament de Girona (1144-1862). Volum II.

ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA

Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament de Girona (1144-1862). Volum I.

ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA

Lletres reials a la ciutat de Girona (1517-1713). Volum IV.

M. Josepa ARNALL I JUAN - Anna GIRONELLA I DELGÀ

Lletres reials a la ciutat de Girona (1517-1713). Volum III.

M. Josepa ARNALL I JUAN - Anna GIRONELLA I DELGÀ

El Cartulari de Xestalgar: memòria escrita d’un senyoriu valencià.

Manuel PASTOR I MADALENA

Un cartoral de la canònica agustiniana de Santa Maria del castell de Besalú (segles X-XV).

Hug PALOU I MIQUEL - Josep M. PONS I GURI

Diplomatari de l’Arxiu Diocesà de Solsona (1101-1200). Volum II.

Antoni BACH I RIU

Diplomatari de l’Arxiu Diocesà de Solsona (1101-1200). Volum I.

Antoni BACH I RIU