Mostra 21–40 de 45 resultats

Menú lateral
Ordenar per:

Tractatus de humido radicali. Volum V.2

Michael R. MCVAUGH - Chiara CRISCIANI - Giovanna FERRARI

Diplomatari del Masdéu. Volum V.

Rodrigue TRETÓN

Diplomatari del Masdéu. Volum IV.

Rodrigue TRETÓN

Diplomatari del Masdéu. Volum III.

Rodrigue TRETÓN

Diplomatari del Masdéu. Volum II.

Rodrigue TRETÓN

Diplomatari del Masdéu. Volum I.

Rodrigue TRETÓN

Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV. Volum IV.

Ignasi J. BAIGES i JARDÍ - Gaspar FELIU - Josep M. SALRACH - Pere BENITO - Rafael CONDE - Víctor FARÍAS - Pere GALCERAN - Margot PONS - Núria SADURNÍ - Albert TORRA PÉREZ

Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV. Volum III.

Ignasi J. BAIGES i JARDÍ - Gaspar FELIU - Josep M. SALRACH - Pere BENITO - Rafael CONDE - Víctor FARÍAS - Pere GALCERAN - Margot PONS - Núria SADURNÍ - Albert TORRA PÉREZ

Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV. Volum II.

Ignasi J. BAIGES i JARDÍ - Gaspar FELIU - Josep M. SALRACH - Pere BENITO - Rafael CONDE - Víctor FARÍAS - Pere GALCERAN - Margot PONS - Núria SADURNÍ - Albert TORRA PÉREZ

Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV. Volum I.

Ignasi J. BAIGES i JARDÍ - Gaspar FELIU - Josep M. SALRACH - Pere BENITO - Rafael CONDE - Víctor FARÍAS - Pere GALCERAN - Margot PONS - Núria SADURNÍ - Albert TORRA PÉREZ

Els concilis ilerdenses de la província eclesiàstica tarraconense a l’edat mitjana (546-1460).

Roser SABANÉS I FERNÁNDEZ

La reforma eclesiàstica i religiosa de la província eclesiàstica Tarraconense al llarg de la baixa edat mitjana,

Lluís MONJAS

Edició crítica dels manuscrits catalans inèdits de l’orde de Sant Joan de Jerusalem (segles XIV-XV).

Ricardo CIERBIDE

Els testaments dels comtes de Barcelona i dels reis de la Corona d’Aragó. De Guifré Borrell a Joan II.

Antoni UDINA I ABELLÓ

Els béns del Temple a la Corona d’Aragó en suprimir-se l’orde.

El territori i les seves institucions històriques. Actes de les Jornades d’Estudi. Volum II.

Josep SERRANO DAURA (ED.)

El territori i les seves institucions històriques. Actes de les Jornades d’Estudi. Volum I.

Josep SERRANO DAURA (ED.)

Regimen Almarie – Regimen Castra Sequentium. Volum X.2.

Lluís CIFUENTES - L. GARCIA BALLESTER - Michael R. MCVAUGH

La casa de Xèrica i la seva política en relació amb la monarquia de la Corona d’Aragó (segles XIII-XIV).

M. Mercè COSTA I PARETAS

Regimen sanitaris ad regem Aragonum. Volum X.1.

L. GARCIA BALLESTER - P. GIL-STORES - Michael R. MCVAUGH