Mostra 21–36 de 36 resultats

Menú lateral
Ordenar per:

Diplomatari del monestir de Santa Maria de Santes Creus (975-1225). Volum I.

Joan PAPELL I TARDIU

El Liber Iudeorum núm. 90 de l’Aleixar (1344-1348). Estudi i edició.

M. Teresa ALEIXANDRE I SEGURA

El manual de les escriptures públiques d’Ignasi Cases i Ferrer, notari de Valls (1790-1791). Volum II.

Joan PAPELL I TARDIU

El manual de les escriptures públiques d’Ignasi Cases i Ferrer, notari de Valls (1790-1791). Volum I.

Joan PAPELL I TARDIU

Diplomatari de la catedral de Tortosa (1193-1212). Episcopat de Gombau de Santa Oliva.

Antoni VIRGILI (ED.)

El notariat públic al Camp de Tarragona. Història, activitat, escriptura i societat (segles XIII-XIV).

Daniel PIÑOL I ALABART

Senyoriu i municipi a la Catalunya Nova. Comandes de Miravet, d’Orta, d’Ascó i de Vilalba i baronies de Flix i d’Entença. Volum II.

Josep SERRANO I DAURA

Senyoriu i municipi a la Catalunya Nova. Comandes de Miravet, d’Orta, d’Ascó i de Vilalba i baronies de Flix i d’Entença. Volum I

Josep SERRANO I DAURA

Catàleg dels protocols notarials de Tarragona (1472-1899).

Isabel COMPANYS I FARRERONS

Catàleg dels protocols notarials dels antics districtes de Falset i Gandesa.

Roser PUIG I TÀRRECH

El territori i les seves institucions històriques. Actes de les Jornades d’Estudi. Volum II.

Josep SERRANO DAURA (ED.)

El territori i les seves institucions històriques. Actes de les Jornades d’Estudi. Volum I.

Josep SERRANO DAURA (ED.)

Diplomatari de la catedral de Tortosa (1062-1193).

Antoni VIRGILI

Costums de Tortosa.

Jesús MASSIP I FONOLLOSA

Inventari de l’Arxiu de Protocols Notarials del Vendrell.

Anna SABANÉS ALBERICH

Catàleg dels Protocols de Valls.

Joan PAPELL I TARDIU