Mostra 241–260 de 309 resultats

Menú lateral
Ordenar per:

Diplomatari de Santa Maria d’Amer.

Esteve PRUENCA I BAYONA

Diplomatari de la Ciutat de Manresa (segles IX-X).

Albert BENET I CLARÀ

Actes del I Congrés d’Història del Notariat Català.

El mostassaf de Barcelona i les seves funcions en el segle XVI. Edició del “Llibre de les Ordinations”.

Montserrat BAJET I ROYO

Galeres mercants catalanes dels segles XIV i XV.

Núria COLL I JULIÀ - Arcadi GARCIA I SANZ

Mensa episcopal de Barcelona (878-1299).

María PARDO I SABARTÉS

Ius proprium – Ius commune a Europa. El dret comú i Catalunya, III. Actes del IIIr Simposi Internacional de 1992. Homenatge al professor André Gouron amb motiu de la seva investidura com a Doctor Honoris Causa per la Universitat de Barcelona.

Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ED.)

Catàleg dels Protocols Notarials de Manresa. Volum II.

B. MASATS - M. TORRAS - R. VALDENEBRO - L. VIRÓS

Catàleg dels Protocols Notarials de Manresa. Volum I.

B. MASATS - M. TORRAS - R. VALDENEBRO - L. VIRÓS

Commentum in quasdam parabolas et alias aphorismorum series. Volum VI. 2.

J. A. PANIAGUA, ET AL.

Aphorismi de gradibus. Volum II.

Michael R. MCVAUGH

Diplomatari del monestir de Santa Maria de La Real de Mallorca (1361-1386). Volum II.

Lorenzo ANDRINAL - Pau MORA

Diplomatari del monestir de Santa Maria de La Real de Mallorca (1361-1386). Volum I.

Lorenzo ANDRINAL - Pau MORA

Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (s. IX-XIV). Volum II.

Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (s. IX-XIV). Volum I.

Liber examinationis notariorum civitatis Barchinone (1348-1386).

J. FERNÀNDEZ - J. GÜNZBERG - Josep HERNANDO I DELGADO

Monjos i clergues a la recerca del Notariat. Estudi dels documents llatins de l’abadia de Sankt Gallen (segles VIII-XII).

Ángel MARTÍNEZ SARRIÓN

Dietari o Llibre de Jornades (1411-1484) de Jaume Safont.

Josep M. SANS I TRAVÉ

Catàleg de l’Arxiu Històric Notarial d’Arenys de Mar.

Hug PALOU I MIQUEL - Josep M. PONS I GURI

El llibre de comptes com a font per a l’estudi d’un casal noble de mitjan segle XV. Primer llibre memorial començat per la senyora dona Sanxa Ximenis de Fox e de Cabrera e de Navalles.

Josep CANELA I FARRÉ - M. Àngels SERRA I TORRENT - Jordi ANDREU I DAUFÍ