S'estan mostrant 17 resultats

Menú lateral
Ordenar per:

Col·lecció diplomàtica dels Cartellà, cavallers de Maçanet de la Selva (1106-1301)

Elvis MALLORQUÍ I GARCIA

Col·lecció diplomàtica de Sant Pere de Galligants (911-1300) Vol. II

Elvis MALLORQUÍ I GARCIA

Col·lecció diplomàtica de Sant Pere de Galligants (911-1300) Vol. I

Elvis MALLORQUÍ I GARCIA

El Cartoral de Rúbriques Vermelles de Pere de Rocabertí, bisbe de Girona (1318-1324).

Josep M. MARQUÈS I PLANAGUMÀ

Diplomatari del monestir de Sant Joan de les Abadesses (995-1273).

Joan FERRER I GODOY

Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament de Girona (1144-1862). Volum III.

ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA

Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament de Girona (1144-1862). Volum II.

ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA

Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament de Girona (1144-1862). Volum I.

ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA

Lletres reials a la ciutat de Girona (1517-1713). Volum III.

M. Josepa ARNALL I JUAN - Anna GIRONELLA I DELGÀ

Un cartoral de la canònica agustiniana de Santa Maria del castell de Besalú (segles X-XV).

Hug PALOU I MIQUEL - Josep M. PONS I GURI

Lletres reials a la ciutat de Girona (1293-1515). Volum II.

M. Josepa ARNALL I JUAN

Lletres reials a la ciutat de Girona (1293-1515). Volum I.

M. Josepa ARNALL I JUAN

Col·lecció diplomàtica de la Seu de Girona (817-1100).

Ramón MARTÍ

Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300).

Diplomatari de Santa Maria d’Amer.

Esteve PRUENCA I BAYONA

Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (s. IX-XIV). Volum II.

Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (s. IX-XIV). Volum I.