Mostra 1–20 de 30 resultats

Menú lateral
Ordenar per:
Novetat

Els llibres de privilegis i canalars de Mataró (1294-1819)

Jesús RODRÍGUEZ BLANCO - Alexis SERRANO MÉNDEZ

Institucions locals i elits a la Catalunya baixmedieval (Girona, 1345-1445). Volum II

Albert REIXACH SALA

Institucions locals i elits a la Catalunya baixmedieval (Girona, 1345-1445). Volum I

Albert REIXACH SALA

Els primers llibres de la Taula de Canvi de Barcelona. Volum II

Gaspar FELIU

Els primers llibres de la Taula de Canvi de Barcelona. Volum I

Gaspar FELIU

Un notal alcoià dels anys 1296-1303

Ricard Jordi BAÑÓ I ARMIÑANA

El Llibre Verd Major de Perpinyà (segle XII-1395).

Vicent GARCIA EDO

Municipis sota la senyoria dels creditors de censals. La gestió del deute públic a la baronia de La Llacuna (segle XV).

Jordi MORELLÓ BAGET

Llibre de Privilegis de la vila de Puigcerdà.

Sebastià BOSOM I ISERN

Llibre de Privilegis de Palafrugell (1250-1724).

Joan VILLAR I TORRENT

Llibre de Privilegis de la vila i el terme de Terrassa (1228-1652).

Teresa CARDELLACH I GIMÉNEZ - Pere PUIG I USTRELL - Vicenç RUIZ I GÓMEZ - Joan SOLER I JIMÉNEZ

Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament de Girona (1144-1862). Volum I.

ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA

Llibre de Privilegis de la vila de Figueres (1267-1585).

Antoni COBOS FAJARDO

Llibre Vermell de la ciutat de Girona (1188-1624).

Griselda JULIOL I ALBERTÍ

Lletres reials a la ciutat de Girona (1293-1515). Volum II.

M. Josepa ARNALL I JUAN

Lletres reials a la ciutat de Girona (1293-1515). Volum I.

M. Josepa ARNALL I JUAN

Llibre Verd de la ciutat de Girona (1144-1533).

Christian GUILLERÉ

Senyoriu i municipi a la Catalunya Nova. Comandes de Miravet, d’Orta, d’Ascó i de Vilalba i baronies de Flix i d’Entença. Volum II.

Josep SERRANO I DAURA

Senyoriu i municipi a la Catalunya Nova. Comandes de Miravet, d’Orta, d’Ascó i de Vilalba i baronies de Flix i d’Entença. Volum I

Josep SERRANO I DAURA

El territori i les seves institucions històriques. Actes de les Jornades d’Estudi. Volum I.

Josep SERRANO DAURA (ED.)