S'estan mostrant 16 resultats

Menú lateral
Ordenar per:

La casa de la moneda de Barcelona. Les seques reials i els col·legis d’obrers i de moneders a la Corona d’Aragó (1208-1714)

Albert ESTRADA-RIUS

Novetat

La societat jueva conversa a la Barcelona baixmedieval, 1391-1440.

Xavier PONS CASACUBERTA

Novetat

Els llibres de privilegis i canalars de Mataró (1294-1819)

Jesús RODRÍGUEZ BLANCO - Alexis SERRANO MÉNDEZ

Novetat

Institucions locals i elits a la Catalunya baixmedieval (Girona, 1345-1445). Volum II

Albert REIXACH SALA

Novetat

Institucions locals i elits a la Catalunya baixmedieval (Girona, 1345-1445). Volum I

Albert REIXACH SALA

El Memorial dels Infants. Edició crítica d’una font per a l’estudi de la infancia a la Barcelona del segle xv.

Salvatore MARINO

Els primers llibres de la Taula de Canvi de Barcelona. Volum II

Gaspar FELIU

Els primers llibres de la Taula de Canvi de Barcelona. Volum I

Gaspar FELIU

Inventaris i encants conservats a l’Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI). Volum III

Jordi BOLÒS - Imma SÀNCHEZ-BOIRA

Inventaris i encants conservats a l’Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI). Volum II

Jordi BOLÒS - Imma SÀNCHEZ-BOIRA

Inventaris i encants conservats a l’Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI). Volum I

Jordi BOLÒS - Imma SÀNCHEZ-BOIRA

Col·lecció documental del Regnat de Ferran II i la ciutat de València (1479-1513). Volum II.

Ernest BELENGUER CEBRIÀ

Col·lecció documental del Regnat de Ferran II i la ciutat de València (1479-1516). Volum I.

Ernest BELENGUER CEBRIÀ

Especiers i candelers a Barcelona a la baixa edat mitjana. Testaments, família i sociabilitat. Volum I.

Carles VELA I AULESA

La comunitat jueva de Barcelona entre 1348 i 1391 a través de la documentació notarial.

Anna RICH ABAD

Els notaris de la ciutat de València. Activitat professional i comportament social a la primera meitat del segle XV.

Josep M. CRUSELLES