S'estan mostrant 13 resultats

Menú lateral
Ordenar per:

Els Girona, la gran burgesia catalana del segle XIX

Lluïsa PLA I TOLDRÀ

Novetat

El Mostassaf i els llibres de mostassaferia a la Corona d’Aragó (segles XIII-XV)

Pablo José ALCOVER CATEURA

Novetat

La societat jueva conversa a la Barcelona baixmedieval, 1391-1440.

Xavier PONS CASACUBERTA

Institucions locals i elits a la Catalunya baixmedieval (Girona, 1345-1445). Volum II

Albert REIXACH SALA

Institucions locals i elits a la Catalunya baixmedieval (Girona, 1345-1445). Volum I

Albert REIXACH SALA

El Memorial dels Infants. Edició crítica d’una font per a l’estudi de la infancia a la Barcelona del segle XV.

Salvatore MARINO

Ramon Frederic Vilana-Perlas i Camarasa, Marquès de Rialp, i El Regomir de Barcelona.

Margarita COSTA TROST

La casa de la moneda de Barcelona. Les seques reials i els col·legis d’obrers i de moneders a la Corona d’Aragó (1208-1714)

Albert ESTRADA-RIUS

La Barcelona revolucionària i liberal: exaltats, milicians i conspiradors

Jordi ROCA I VERNET

Especiers i candelers a Barcelona a la baixa edat mitjana. Testaments, família i sociabilitat. Volum I.

Carles VELA I AULESA

Especiers i candelers a Barcelona a la baixa edat mitjana. Testaments, família i sociabilitat. Volum II.

Carles VELA I AULESA

La comunitat jueva de Barcelona entre 1348 i 1391 a través de la documentació notarial.

Anna RICH ABAD

Els notaris de la ciutat de València. Activitat professional i comportament social a la primera meitat del segle XV.

Josep M. CRUSELLES