Mostra 1–20 de 23 resultats

Menú lateral
Ordenar per:
Novetat

Diplomatari de la cartoixa de Montalegre (916-1450), vol. I

Robert ÀLVAREZ MASALIAS

Les argenteres de Falset (1342-1358). Gestió, control i registre de l’explotació minera i metal·lúrgica de la plata a la Catalunya medieval.

Albert MARTÍNEZ I ELCACHO

Col·lecció diplomàtica dels Cartellà, cavallers de Maçanet de la Selva (1106-1301)

Elvis MALLORQUÍ I GARCIA

La terra, la família i la mort al Baix Maresme (1348-1486)

Montserrat RICHOU I LLIMONA

Diplomatari d’Alguaire i del seu monestir duple de l’orde de Sant Joan de Jerusalem (1245-1300).

Jesús ALTURO I PERUCHO

Parròquia i societat rural al bisbat de Girona, segles XIII-XIV

Elvis MALLORQUÍ I GARCIA

Els molins i les salines de Castelló d’Empúries al segle XIV

Josep Maria GIRONELLA I GRANÉS

Diplomatari del Masdéu. Volum V.

Rodrigue TRETÓN

Diplomatari del Masdéu. Volum IV.

Rodrigue TRETÓN

Diplomatari del Masdéu. Volum III.

Rodrigue TRETÓN

Diplomatari del Masdéu. Volum II.

Rodrigue TRETÓN

Diplomatari del Masdéu. Volum I.

Rodrigue TRETÓN

El monestir benedictí de Sant Pau del Camp de Barcelona a través de la documentació de cancelleria reial de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (1287-1510)

Josefina MUTGÉ I VIVES

Municipis sota la senyoria dels creditors de censals. La gestió del deute públic a la baronia de La Llacuna (segle XV).

Jordi MORELLÓ BAGET

La formació de la Pobla de Santa Pau a redós del castell dels barons (1248-1331).

El Cartulari de Xestalgar: memòria escrita d’un senyoriu valencià.

Manuel PASTOR I MADALENA

Senyoriu i municipi a la Catalunya Nova. Comandes de Miravet, d’Orta, d’Ascó i de Vilalba i baronies de Flix i d’Entença. Volum II.

Josep SERRANO I DAURA

Senyoriu i municipi a la Catalunya Nova. Comandes de Miravet, d’Orta, d’Ascó i de Vilalba i baronies de Flix i d’Entença. Volum I

Josep SERRANO I DAURA

La casa de Xèrica i la seva política en relació amb la monarquia de la Corona d’Aragó (segles XIII-XIV).

M. Mercè COSTA I PARETAS

Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (s. IX-XIV). Volum II.