Mostra 1–20 de 31 resultats

Menú lateral
Ordenar per:
Novetat

Els llibres de privilegis i canalars de Mataró (1294-1819)

Jesús RODRÍGUEZ BLANCO - Alexis SERRANO MÉNDEZ

L’aprofitament del mar en els segles XVI i XVII: Estudi comparatiu de les almadraves de la Corona d’Aragó.

Judit VIDAL BONAVILA

L’impressor Rafael Figuer (1642-1726) i la premsa a la Catalunya del seu temps.

Xevi CAMPRUBÍ

Ramon Frederic Vilana-Perlas i Camarasa, Marquès de Rialp, i El Regomir de Barcelona.

Margarita COSTA TROST

Guerra i quotidianitat militar a la Catalunya del canvi dinàstic (1705-1714)

Adrià CASES

La casa de la moneda de Barcelona. Les seques reials i els col·legis d’obrers i de moneders a la Corona d’Aragó (1208-1714)

Albert ESTRADA-RIUS

Felip IV i Catalunya.

Miquel Àngel MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Llibre de la confraria y offici de perayres de la vila de Igualada. Vol. II

Llibre de la confraria y offici de perayres de la vila de Igualada. Vol. I

Ciència i experiència. El jurista Fontanella (1575-1649) i les seves cartes.

Josep CAPDEFERRO I PLA

Sociologia de la industrialització. De la seda al cotó a la Catalunya central (segles XVIII-XIX)

Llorenç FERRER I ALÓS

La mitjana noblesa catalana a la darreria de l’etapa foral.

Miquel Àngel MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

La classe dirigent catalana. Els membres de la Conferència dels Tres Comuns i del Braç Militar (1697-1714).

Eduard MARTÍ FRAGA

Pesos, mides i mesures al Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya a finals del segle XVI (1587-1594). Volum IV.

Francesc TEIXIDÓ I PUIGDOMÈNECH

Pesos, mides i mesures al Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya a finals del segle XVI (1587-1594). Voum III.

Francesc TEIXIDÓ I PUIGDOMÈNECH

Pesos, mides i mesures al Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya a finals del segle XVI (1587-1594). Volum II.

Francesc TEIXIDÓ I PUIGDOMÈNECH

Pesos, mides i mesures al Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya a finals del segle XVI (1587-1594). Volum I.

Francesc TEIXIDÓ I PUIGDOMÈNECH

Història General de Catalunya. Volum II.

Antoni VILADAMOR

Història General de Catalunya. Volum I.

Antoni VILADAMOR

Quan els vescomtes de Barcelona eren. Història, crònica i documents d’una família catalana dels segles X,XI i XII.

José Enrique RUIZ-DOMÈNEC