S'estan mostrant 14 resultats

Menú lateral
Ordenar per:

Les argenteres de Falset (1342-1358). Gestió, control i registre de l’explotació minera i metal·lúrgica de la plata a la Catalunya medieval.

Albert MARTÍNEZ I ELCACHO

Compendium abreviatum. Còdex del monestir de Santa Maria de Santes Creus dels segles XV i XVI, de fra Bernat Mallol i fra Joan Salvador.

Joan PAPELL I TARDIU

Municipis sota la senyoria dels creditors de censals. La gestió del deute públic a la baronia de La Llacuna (segle XV).

Jordi MORELLÓ BAGET

La catedral de Tortosa als segles del gòtic. Volum II.

Victòria ALMUNI I BALADA

La catedral de Tortosa als segles del gòtic. Volum I.

Victòria ALMUNI I BALADA

El Liber Iudeorum núm. 90 de l’Aleixar (1344-1348). Estudi i edició.

M. Teresa ALEIXANDRE I SEGURA

El notariat públic al Camp de Tarragona. Història, activitat, escriptura i societat (segles XIII-XIV).

Daniel PIÑOL I ALABART

Senyoriu i municipi a la Catalunya Nova. Comandes de Miravet, d’Orta, d’Ascó i de Vilalba i baronies de Flix i d’Entença. Volum II.

Josep SERRANO I DAURA

Senyoriu i municipi a la Catalunya Nova. Comandes de Miravet, d’Orta, d’Ascó i de Vilalba i baronies de Flix i d’Entença. Volum I

Josep SERRANO I DAURA

Catàleg dels protocols notarials de Tarragona (1472-1899).

Isabel COMPANYS I FARRERONS

El territori i les seves institucions històriques. Actes de les Jornades d’Estudi. Volum II.

Josep SERRANO DAURA (ED.)

El territori i les seves institucions històriques. Actes de les Jornades d’Estudi. Volum I.

Josep SERRANO DAURA (ED.)

Costums de Tortosa.

Jesús MASSIP I FONOLLOSA

Catàleg dels Protocols de Valls.

Joan PAPELL I TARDIU