Mostra 1–20 de 39 resultats

Menú lateral
Ordenar per:

Els primers llibres de la Taula de Canvi de Barcelona. Volum II

Gaspar FELIU

Els primers llibres de la Taula de Canvi de Barcelona. Volum I

Gaspar FELIU

Els pergamins documentals de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. 1142-1500

Vicenç RUIZ I GÓMEZ - Jordi TOR i AZORÍN

Inventaris i encants conservats a l’Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI). Volum III

Jordi BOLÒS - Imma SÀNCHEZ-BOIRA

Inventaris i encants conservats a l’Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI). Volum II

Jordi BOLÒS - Imma SÀNCHEZ-BOIRA

Inventaris i encants conservats a l’Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI). Volum I

Jordi BOLÒS - Imma SÀNCHEZ-BOIRA

Compendium abreviatum. Còdex del monestir de Santa Maria de Santes Creus dels segles XV i XVI, de fra Bernat Mallol i fra Joan Salvador.

Joan PAPELL I TARDIU

El llibre de les monedes de Barcelona i dels florins d’or d’Aragó. Compilació redactada per Jaume Garcia, arxiver reial de Barcelona, per a ús de la seca de Perpinyà.

Rodrigue TRETÓN

El monestir benedictí de Sant Pau del Camp de Barcelona a través de la documentació de cancelleria reial de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (1287-1510)

Josefina MUTGÉ I VIVES

Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Volum IV.

Josep M. PONS I GURI

El Llibre Verd del pare Jaume Pasqual. Primera història del monestir de Vallbona.

Josep M. SANS I TRAVÉ

Edició crítica dels manuscrits catalans inèdits de l’orde de Sant Joan de Jerusalem (segles XIV-XV).

Ricardo CIERBIDE

Els testaments dels comtes de Barcelona i dels reis de la Corona d’Aragó. De Guifré Borrell a Joan II.

Antoni UDINA I ABELLÓ

La casa de Xèrica i la seva política en relació amb la monarquia de la Corona d’Aragó (segles XIII-XIV).

M. Mercè COSTA I PARETAS

Llibres i lectors a la Barcelona del segle XIV. Volum II.

Josep HERNANDO I DELGADO

Llibres i lectors a la Barcelona del segle XIV. Volum I.

Josep HERNANDO I DELGADO

Dietari o Llibre de Jornades (1411-1484) de Jaume Safont.

Josep M. SANS I TRAVÉ

El llibre de comptes com a font per a l’estudi d’un casal noble de mitjan segle XV. Primer llibre memorial començat per la senyora dona Sanxa Ximenis de Fox e de Cabrera e de Navalles.

Josep CANELA I FARRÉ - M. Àngels SERRA I TORRENT - Jordi ANDREU I DAUFÍ

Els quatre llibres de la reina Elionor de Sicília a l’Arxiu de la Catedral de Barcelona.

Margarida ANGLADA - M. Àngels FERNÁNDEZ - Concepció PETIT

La configuració jurídica del municipi Baix-Medieval.

Max TURULL I RUBINAT