S'estan mostrant 20 resultats

Menú lateral
Ordenar per:

Els primers llibres de la Taula de Canvi de Barcelona. Volum II

Gaspar FELIU

Els primers llibres de la Taula de Canvi de Barcelona. Volum I

Gaspar FELIU

Liber Feudorum A. Les investigacions sobre els feus dels reis Jaume l i Jaume ll de Mallorca. 1263-1294. Volum II

Rodrigue TRETÓN

Llibre de la confraria y offici de perayres de la vila de Igualada. Vol. II

Llibre de la confraria y offici de perayres de la vila de Igualada. Vol. I

Història General de Catalunya. Volum II.

Antoni VILADAMOR

Història General de Catalunya. Volum I.

Antoni VILADAMOR

Quan els vescomtes de Barcelona eren. Història, crònica i documents d’una família catalana dels segles X,XI i XII.

José Enrique RUIZ-DOMÈNEC

Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Volum IV.

Josep M. PONS I GURI

Edició crítica dels manuscrits catalans inèdits de l’orde de Sant Joan de Jerusalem (segles XIV-XV).

Ricardo CIERBIDE

El mostassaf de Barcelona i les seves funcions en el segle XVI. Edició del “Llibre de les Ordinations”.

Montserrat BAJET I ROYO

Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Volum III.

Josep M. PONS I GURI

Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Volum I.

Josep M. PONS I GURI

Llibre del Consolat de Mar. Volum IV.

Germà COLON - Arcadi GARCIA I SANZ

Usatges de Barcelona.

Joan BASTARDAS I PARERA

La successió testada a la Catalunya altomedieval.

Antoni UDINA I ABELLÓ

Llibre del Consolat de Mar. Volum III. 2. Diplomatari.

Germà COLON - Arcadi GARCIA I SANZ

Llibre del Consolat de Mar. Volum III. 1. Estudi jurídic.

Germà COLON - Arcadi GARCIA I SANZ

Llibre del Consolat de Mar. Volum II.

Germà COLON - Arcadi GARCIA I SANZ

Llibre del Consolat de Mar. Volum I.

Germà COLON - Arcadi GARCIA I SANZ