S'estan mostrant 18 resultats

Menú lateral
Ordenar per:
Novetat

La societat jueva conversa a la Barcelona baixmedieval, 1391-1440.

Xavier PONS CASACUBERTA

El Memorial dels Infants. Edició crítica d’una font per a l’estudi de la infancia a la Barcelona del segle XV.

Salvatore MARINO

L’impressor Rafael Figuer (1642-1726) i la premsa a la Catalunya del seu temps.

Xevi CAMPRUBÍ

Ramon Frederic Vilana-Perlas i Camarasa, Marquès de Rialp, i El Regomir de Barcelona.

Margarita COSTA TROST

Guerra i quotidianitat militar a la Catalunya del canvi dinàstic (1705-1714)

Adrià CASES

La casa de la moneda de Barcelona. Les seques reials i els col·legis d’obrers i de moneders a la Corona d’Aragó (1208-1714)

Albert ESTRADA-RIUS

La terra, la família i la mort al Baix Maresme (1348-1486)

Montserrat RICHOU I LLIMONA

Ciència i experiència. El jurista Fontanella (1575-1649) i les seves cartes.

Josep CAPDEFERRO I PLA

La Barcelona revolucionària i liberal: exaltats, milicians i conspiradors

Jordi ROCA I VERNET

Pesos, mides i mesures al Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya a finals del segle XVI (1587-1594). Volum I.

Francesc TEIXIDÓ I PUIGDOMÈNECH

Especiers i candelers a Barcelona a la baixa edat mitjana. Testaments, família i sociabilitat. Volum I.

Carles VELA I AULESA

Poesies, Antoni Vallmanya

Jaume AUFERIL - Antoni de VALLMANYA

Especiers i candelers a Barcelona a la baixa edat mitjana. Testaments, família i sociabilitat. Volum II.

Carles VELA I AULESA

Aproximació a l’estudi de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona.

Nativitat CASTEJÓN

Medicina i il·lustració a Catalunya. La formació de l’Acadèmia Mèdico-Pràctica de Barcelona.

Alfons ZARZOSO

Els promotors de capelles i retaules a la Barcelona del segle XIV.

Cristina BORAU

La comunitat jueva de Barcelona entre 1348 i 1391 a través de la documentació notarial.

Anna RICH ABAD

La Pia Almoina de Barcelona (1161-1350). Estudi d’un patrimoni eclesiàstic català baixmedieval.

Tomàs LÓPEZ PIZCUETA