S'estan mostrant 17 resultats

Menú lateral
Ordenar per:

L’aprofitament del mar en els segles XVI i XVII: Estudi comparatiu de les almadraves de la Corona d’Aragó.

Judit VIDAL BONAVILA

Diplomatari de Pere el Gran. 2. Relacions internacionals i política exterior (1260-1285)

Stefano M. CINGOLANI

Liber Feudorum A. Les investigacions sobre els feus dels reis Jaume l i Jaume ll de Mallorca. 1263-1294. Volum II

Rodrigue TRETÓN

Liber Feudorum A. Les investigacions sobre els feus dels reis Jaume l i Jaume ll de Mallorca. 1263-1294. Volum I

Rodrigue TRETÓN

La nòtula del notari Bernat Frigola de Cotlliure (1380-1381).

Aymat CATAFAU CASTELLET - Rubén MOLINA i CAMPOY

El Llibre Verd Major de Perpinyà (segle XII-1395).

Vicent GARCIA EDO

Diplomatari del Masdéu. Volum V.

Rodrigue TRETÓN

Diplomatari del Masdéu. Volum IV.

Rodrigue TRETÓN

Diplomatari del Masdéu. Volum III.

Rodrigue TRETÓN

Diplomatari del Masdéu. Volum II.

Rodrigue TRETÓN

Diplomatari del Masdéu. Volum I.

Rodrigue TRETÓN

Els concilis ilerdenses de la província eclesiàstica tarraconense a l’edat mitjana (546-1460).

Roser SABANÉS I FERNÁNDEZ

El llibre de les monedes de Barcelona i dels florins d’or d’Aragó. Compilació redactada per Jaume Garcia, arxiver reial de Barcelona, per a ús de la seca de Perpinyà.

Rodrigue TRETÓN

Pesos, mides i mesures al Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya a finals del segle XVI (1587-1594). Volum IV.

Francesc TEIXIDÓ I PUIGDOMÈNECH

Pesos, mides i mesures al Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya a finals del segle XVI (1587-1594). Volum II.

Francesc TEIXIDÓ I PUIGDOMÈNECH

El manual de 1700 de Jaume Esteve, notari de Perpinyà.

Joan PEYTAVÍ DEIXONA

Edició crítica dels manuscrits catalans inèdits de l’orde de Sant Joan de Jerusalem (segles XIV-XV).

Ricardo CIERBIDE