S'estan mostrant 15 resultats

Menú lateral
Ordenar per:

El primer segle dels jerònims a Catalunya. Sant Jeroni de la Vall d’Hebron i Sant Jeroni de la Murtra (1393-1500)

Carles DÍAZ MARTÍ

Les argenteres de Falset (1342-1358). Gestió, control i registre de l’explotació minera i metal·lúrgica de la plata a la Catalunya medieval.

Albert MARTÍNEZ I ELCACHO

Institucions locals i elits a la Catalunya baixmedieval (Girona, 1345-1445). Volum I

Albert REIXACH SALA

La casa de la moneda de Barcelona. Les seques reials i els col·legis d’obrers i de moneders a la Corona d’Aragó (1208-1714)

Albert ESTRADA-RIUS

Parròquia i societat rural al bisbat de Girona, segles XIII-XIV

Elvis MALLORQUÍ I GARCIA

Els molins i les salines de Castelló d’Empúries al segle XIV

Josep Maria GIRONELLA I GRANÉS

Els concilis ilerdenses de la província eclesiàstica tarraconense a l’edat mitjana (546-1460).

Roser SABANÉS I FERNÁNDEZ

El matrimoni infantil a Catalunya i Europa.

Santiago de LLOBET MASACHS

Actes del II Congrés d’Història del Notariat Català.

El dret comú i Catalunya, IX. Actes del IXè Simposi Internacional de 1999. La família i el seu patrimoni.

Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ED.)

El dret comú i Catalunya, VI. Actes del VIè Simposi Internacional de 1996.

Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ED.)

Actes del I Congrés d’Història del Notariat Català.

Galeres mercants catalanes dels segles XIV i XV.

Núria COLL I JULIÀ - Arcadi GARCIA I SANZ

El dret comú i Catalunya. II. Actes del IIn Simposi Internacional de 1991.

Aquilino IGLESIA FERREIRÓS (ED.)

Estudis sobre història de la Institució Notarial a Catalunya, en honor de Raimon Noguera.