S'estan mostrant 13 resultats

Menú lateral
Ordenar per:
Novetat

La societat jueva conversa a la Barcelona baixmedieval, 1391-1440.

Xavier PONS CASACUBERTA

El Memorial dels Infants. Edició crítica d’una font per a l’estudi de la infancia a la Barcelona del segle XV.

Salvatore MARINO

L’impressor Rafael Figuer (1642-1726) i la premsa a la Catalunya del seu temps.

Xevi CAMPRUBÍ

Guerra i quotidianitat militar a la Catalunya del canvi dinàstic (1705-1714)

Adrià CASES

La terra, la família i la mort al Baix Maresme (1348-1486)

Montserrat RICHOU I LLIMONA

La Barcelona revolucionària i liberal: exaltats, milicians i conspiradors

Jordi ROCA I VERNET

Especiers i candelers a Barcelona a la baixa edat mitjana. Testaments, família i sociabilitat. Volum I.

Carles VELA I AULESA

Especiers i candelers a Barcelona a la baixa edat mitjana. Testaments, família i sociabilitat. Volum II.

Carles VELA I AULESA

Els promotors de capelles i retaules a la Barcelona del segle XIV.

Cristina BORAU

La Pia Almoina de Barcelona (1161-1350). Estudi d’un patrimoni eclesiàstic català baixmedieval.

Tomàs LÓPEZ PIZCUETA

Llibres i lectors a la Barcelona del segle XIV. Volum I.

Josep HERNANDO I DELGADO

Dietari o Llibre de Jornades (1411-1484) de Jaume Safont.

Josep M. SANS I TRAVÉ

Els quatre llibres de la reina Elionor de Sicília a l’Arxiu de la Catedral de Barcelona.

Margarida ANGLADA - M. Àngels FERNÁNDEZ - Concepció PETIT