Mostra 1–20 de 31 resultats

Menú lateral
Ordenar per:
Novetat

La societat jueva conversa a la Barcelona baixmedieval, 1391-1440.

Xavier PONS CASACUBERTA

El Memorial dels Infants. Edició crítica d’una font per a l’estudi de la infancia a la Barcelona del segle XV.

Salvatore MARINO

Els primers llibres de la Taula de Canvi de Barcelona. Volum II

Gaspar FELIU

Els primers llibres de la Taula de Canvi de Barcelona. Volum I

Gaspar FELIU

La casa de la moneda de Barcelona. Les seques reials i els col·legis d’obrers i de moneders a la Corona d’Aragó (1208-1714)

Albert ESTRADA-RIUS

Els pergamins documentals de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. 1142-1500

Vicenç RUIZ I GÓMEZ - Jordi TOR i AZORÍN

La terra, la família i la mort al Baix Maresme (1348-1486)

Montserrat RICHOU I LLIMONA

El monestir benedictí de Sant Pau del Camp de Barcelona a través de la documentació de cancelleria reial de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (1287-1510)

Josefina MUTGÉ I VIVES

Especiers i candelers a Barcelona a la baixa edat mitjana. Testaments, família i sociabilitat. Volum I.

Carles VELA I AULESA

Poesies, Antoni Vallmanya

Jaume AUFERIL - Antoni de VALLMANYA

Especiers i candelers a Barcelona a la baixa edat mitjana. Testaments, família i sociabilitat. Volum II.

Carles VELA I AULESA

Aproximació a l’estudi de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona.

Nativitat CASTEJÓN

Els promotors de capelles i retaules a la Barcelona del segle XIV.

Cristina BORAU

Llibre del Consolat de Mar.

Germà COLON - Arcadi GARCIA I SANZ

Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (Segles XIII-XV). Volum I.

Lluïsa CASES I LOSCOS

La comunitat jueva de Barcelona entre 1348 i 1391 a través de la documentació notarial.

Anna RICH ABAD

La Pia Almoina de Barcelona (1161-1350). Estudi d’un patrimoni eclesiàstic català baixmedieval.

Tomàs LÓPEZ PIZCUETA

El protocol del notari Pere de Folgueres (1338).

M. C. COLL - Gener GONZALVO - O. SAMPRÓN

Llibres i lectors a la Barcelona del segle XIV. Volum II.

Josep HERNANDO I DELGADO

Llibres i lectors a la Barcelona del segle XIV. Volum I.

Josep HERNANDO I DELGADO