Mostra 1–20 de 62 resultats

Menú lateral
Ordenar per:

Els Girona, la gran burgesia catalana del segle XIX

Lluïsa PLA I TOLDRÀ

Novetat

La societat jueva conversa a la Barcelona baixmedieval, 1391-1440.

Xavier PONS CASACUBERTA

Diplomatari de la col·lecció de pergamins del monestir de Santa Clara de Barcelona (1039-1241)

Irene BRUGUÉS - Núria JORNET I BENITO - Coloma BOADA - Carme MUNTANER I ALSINA - Jordi CASALS

Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Segle XX, (1901-1940). Volum IX.

Lluïsa CASES I LOSCOS

El Memorial dels Infants. Edició crítica d’una font per a l’estudi de la infancia a la Barcelona del segle XV.

Salvatore MARINO

L’impressor Rafael Figuer (1642-1726) i la premsa a la Catalunya del seu temps.

Xevi CAMPRUBÍ

Ramon Frederic Vilana-Perlas i Camarasa, Marquès de Rialp, i El Regomir de Barcelona.

Margarita COSTA TROST

Els primers llibres de la Taula de Canvi de Barcelona. Volum II

Gaspar FELIU

Els primers llibres de la Taula de Canvi de Barcelona. Volum I

Gaspar FELIU

Guerra i quotidianitat militar a la Catalunya del canvi dinàstic (1705-1714)

Adrià CASES

La casa de la moneda de Barcelona. Les seques reials i els col·legis d’obrers i de moneders a la Corona d’Aragó (1208-1714)

Albert ESTRADA-RIUS

Els pergamins documentals de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. 1142-1500

Vicenç RUIZ I GÓMEZ - Jordi TOR i AZORÍN

Vintè manual de Francesc Duran, notari de Barcelona 1714

Joan SALVADÓ I MONTORIOL

Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Segle XIX (1863-1900), Volum VIII.

Lluïsa CASES I LOSCOS

Inventari de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Segle XIX (1801-1862). .Volum VII .

Lluïsa CASES I LOSCOS

La terra, la família i la mort al Baix Maresme (1348-1486)

Montserrat RICHOU I LLIMONA

Ciència i experiència. El jurista Fontanella (1575-1649) i les seves cartes.

Josep CAPDEFERRO I PLA

La Barcelona revolucionària i liberal: exaltats, milicians i conspiradors

Jordi ROCA I VERNET

El Notari Raimon Noguera i el llegat de Picasso, Miró i Pau Casals.

Agustí PONS I MIR

Pesos, mides i mesures al Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya a finals del segle XVI (1587-1594). Volum I.

Francesc TEIXIDÓ I PUIGDOMÈNECH