Pere PUIG I USTRELL    
Fundació Noguera 

Pergamins de l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa (1279-1387).
Més Informació Índex en PDF
Índex en PDF
Catàleg de l’Arxiu Notarial de Terrassa.
Més Informació
Capbreu primer de Bertran acòlit, notari de Terrassa (1237-1242). Volum I.
Més Informació
Capbreu primer de Bertran acòlit, notari de Terrassa (1237-1242). Volum II.
Més Informació
El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari dels segles X i XI. Volum I.
Més Informació
El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari dels segles X i XI. Volum I.
Més Informació
El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari dels segles X i XI. Volum III.
Més Informació
Diplomatari de Sant Pere i Santa Maria d’Ègara. Terrassa, 958-1207.
Més Informació
Llibre de Privilegis de la vila i el terme de Terrassa (1228-1652).
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Diplomatari de Sant Pere d’Ègara iSanta Maria de Terrassa, 1203 - 1291.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Diplomatari de Sant Llorenç del Munt (1101-1230)
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
 

Pujar