Josep HERNANDO I DELGADO    
Fundació Noguera 

Els llibres de Privilegis de Tàrrega (1058-1473).
Més Informació
Liber examinationis notariorum civitatis Barchinone (1348-1386).
Més Informació
Llibre de Privilegis de Cervera (1182-1456).
Més Informació
Llibres i lectors a la Barcelona del segle XIV. Volum I.
Més Informació Índex en PDF
Índex en PDF
Llibres i lectors a la Barcelona del segle XIV. Volum II.
Més Informació Índex en PDF
Índex en PDF
El manual de Joan de Cabreny (1385-1386).
Més Informació
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona, segle XI. Volum V.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona, segle XI. Volum IV.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona, segle XI. Volum III.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona, segle XI. Volum II.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona, segle XI. Volum I.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
 

Pujar