Jesús ALTURO I PERUCHO    
Fundació Noguera 

Diplomatari d’Alguaire i del seu monestir santjoanista (1076-1244).
Més Informació
L’Arxiu antic de Santa Anna de Barcelona del 942 al 1200. Volum I.
Més Informació Índex en PDF
Índex en PDF
L’Arxiu antic de Santa Anna de Barcelona del 942 al 1200. Volum II.
Més Informació
L’Arxiu antic de Santa Anna de Barcelona del 942 al 1200. Volum III.
Més Informació
Diplomatari d’Alguaire i del seu monestir duple de l’orde de Sant Joan de Jerusalem (1245-1300).
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
 

Pujar