Javier ESCUDER SÁNCHEZ    
Fundació Noguera 

Diplomatari de Santa Maria de les Franqueses, 1075-1298.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
 

Pujar