Stefano M. CINGOLANI    
Fundació Noguera 

Diplomatari de Pere el Gran. 1. Cartes i Pergamins (1258-1285).
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Diplomatari de Pere el Gran. 2. Relacions internacionals i política exterior (1260-1285)
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
L’Herètica Pravitat a la Corona d’Aragó: documents sobre càtars, valdesos i altres heretges (1155-1324). Volum I
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
L’Herètica Pravitat a la Corona d’Aragó: documents sobre càtars, valdesos i altres heretges (1155-1324). Volum II
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
 

Pujar