Joan FERRER I GODOY    
Fundació Noguera 

Diplomatari del monestir de Sant Joan de les Abadesses (995-1273).
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Actes i resolucions. Sant Joan de les Abadesses en època moderna (1630-1859). Volum I
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Actes i resolucions. Sant Joan de les Abadesses en època moderna (1630-1859). Volum II
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
 

Pujar