Rodrigue TRETÓN    
Fundació Noguera 

El llibre de les monedes de Barcelona i dels florins d’or d’Aragó. Compilació redactada per Jaume Garcia, arxiver reial de Barcelona, per a ús de la seca de Perpinyà.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Diplomatari del Masdéu. Volum I.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Diplomatari del Masdéu. Volum II.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Diplomatari del Masdéu. Volum III.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Diplomatari del Masdéu. Volum IV.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Diplomatari del Masdéu. Volum V.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Liber Feudorum A. Les investigacions sobre els feus dels reis Jaume l i Jaume ll de Mallorca. 1263-1294. Volum I
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Liber Feudorum A. Les investigacions sobre els feus dels reis Jaume l i Jaume ll de Mallorca. 1263-1294. Volum II
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
 

Pujar