Josep M. PONS I GURI    
Fundació Noguera 

Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Volum III.
Més Informació Índex en PDF
Índex en PDF
El Cartoral de Santa Maria de Roca Rossa.
Més Informació Índex en PDF
Índex en PDF
Catàleg de l’Arxiu Històric Notarial d’Arenys de Mar.
Més Informació
Un cartoral de la canònica agustiniana de Santa Maria del castell de Besalú (segles X-XV).
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Les col·leccions de costums de Girona.
Més Informació Índex en PDF
Índex en PDF
Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Volum I.
Més Informació Índex en PDF
Índex en PDF
Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Volum II.
Més Informació Índex en PDF
Índex en PDF
Inventari dels pergamins de l’Arxiu Històric Municipal de Calella.
Més Informació Índex en PDF
Índex en PDF
Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Volum IV.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
 

Pujar