Jordi BOLÒS    
Fundació Noguera 

Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X- XV).
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Diplomatari del monestir de Sant Pere de la Portella.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Inventaris i encants conservats a l’Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI). Volum I
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Inventaris i encants conservats a l’Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI). Volum II
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Inventaris i encants conservats a l’Arxiu Capitular de Lleida (segles XIV-XVI). Volum III
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
 

Pujar