Josep BAUCELLS I REIG    
Fundació Noguera 

Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona, segle XI. Volum V.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona, segle XI. Volum IV.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona, segle XI. Volum III.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona, segle XI. Volum II.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona, segle XI. Volum I.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
 

Pujar