Michael R. MCVAUGH    
Fundació Noguera 

Regimen Almarie - Regimen Castra Sequentium. Volum X.2.
Més Informació
Aphorismi de gradibus. Volum II.
Més Informació
Regimen sanitaris ad regem Aragonum. Volum X.1.
Més Informació
Tractus de intentione medicorum. Volum I.
Més Informació
Translatio Libri albuzale de medicinis simplicibus. Volum XVII.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Tractatus de humido radicali. Volum V.2
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
 

Pujar