DIVERSOS AUTORS    
Fundació Noguera 

Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I. Volum I.
Més Informació
Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I. Volum II.
Més Informació
Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I. Volum III.
Més Informació
Estudis sobre història de la Institució Notarial a Catalunya, en honor de Raimon Noguera.
Més Informació Índex en PDF
Índex en PDF
Actes del I Congrés d’Història del Notariat Català.
Més Informació
Actes del II Congrés d’Història del Notariat Català.
Més Informació
Miscel·lània Lluís Figa i Faura.
Més Informació Índex en PDF
Índex en PDF
 

Pujar