Antoni VIRGILI (ED.)    
Fundació Noguera 

Diplomatari de la catedral de Tortosa (1193-1212). Episcopat de Gombau de Santa Oliva.
Més Informació
 

Pujar