Gaspar FELIU    
Fundació Noguera 

Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I. Volum I.
Més Informació
Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I. Volum II.
Més Informació
Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I. Volum III.
Més Informació
Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV. Volum II.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV. Volum I.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV. Volum III.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer II a Ramon Berenguer IV. Volum IV.
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Els primers llibres de la Taula de Canvi de Barcelona. Volum I
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
Els primers llibres de la Taula de Canvi de Barcelona. Volum II
Més Informació Versió en PDF
Versió en PDF
 

Pujar