Andreu GALERA I PEDROSA    
Fundació Noguera 

Diplomatari de la vila de Cardona (966-1276).
Més Informació
 

Pujar