Xavier PÉREZ I GÓMEZ    
Fundació Noguera 

Diplomatari de la cartoixa de Montalegre (segles X-XII).
Més Informació
 

Pujar